FOLLOWERS

11.11.11

COUREL'Ankh és un símbol egipci que significa "vida eterna" o "coure".

A l'Antic Egipte es va relacionar amb els deus,  que eren representats portant aquest símbol, indicant les seves competències sobre la vida i la mort, la seva imminència i condició d’eterns; relacionats amb els homes, significa la busca de la immortalitat, raó per la qual és utilitzada per descriure la vida o la idea de la vida després de la mort, entesa com immortalitat, al principi només digne del faraó.

***

The Ankh it’s an egyptian symbol that means "eternal life" or "coure".

In Ancient Egypt it related to the gods, that were represented carrying this symbol, indicating his competitions on the life and the death, his immanence and condition of eternal; related to the men, it means the search of the immortality, reason by which it is used to describe the life or the idea of life after the death understood as immortality, initially only it corresponds to the Pharaoh.

No hay comentarios:

Publicar un comentario